Penklinė

Kas yra penklinė?

Penklinė tai vieta, kurioje rašomos natos.

Kaip atrodo penklinė?
Penklinė sudaryta iš penkių horizontalių linijų. Penklinė piešiama nuo vieno lapo krašto iki kito. Tarp penkių linijų susidaro siauri tarpai. Kiekviena linija turi skaitinį pavadinimą:

 • viršutinė linija - penkta
                                                                

 • ketvirta, nuo apačios - ketvirta
                                                                

 • trečia, nuo apačios - trečia
                                                                

 • antra, nuo apačios - antra
                                                                

 • apatinė linija - pirma
                                                                                                                                                                      

Kur ir kaip rašomos natos?

Natos rašomos linijose, tarpuose tarp linijų, virš ar po penkline. Jei išrašytume natas nuosekliai nuo penklinės apačios iki pat viršaus, užpildydami visus tarpus ir linijas, tai atitiktų nuoseklų skambinimą pianino klaviatūros baltais klavišais. 

Imtinai iki LA natos koteliai rašomi į viršų. Nuo SI natos aukštyn koteliai rašomi žemyn. Kotelių ilgis visuomet vienos oktavos apimties. Pvz. Nuo MI žemos iki MI aukštesnės. 

Kaip skaityti natas penklinėje?

Tradiciškai natos užrašytos penklinėje dažniausiai skaitomos iš kairės į dešinę pusę. Ši tradicija nusistovėjusi ir šiais laikais labiausiai paplitusi, nors muzikos užrašymo būdų egzistuoja pačių įvairiausių. 

Kiek natų galime užrašyti penklinėje?

Penklinėje, be pridėtinių linijų, galime užrašyti 11 diatoninių garsų. T.y. Tik tuos garsus, kuriuos galime paspausti baltais pianino klavišais. Tačiau jei pažvelgsime į klaviatūrą, išvysime tarp baltų klavišų įsiterpusius juodus klavišus.

Kaip užrašyti juodų klavišų natas?

Juodiems klavišams užrašyti naudojamos alteracijos – diezai ir bemoliai.

Kas tai yra?

Tai yra sutartiniai ženklai, kurie žymi natos paaukštėjimą arba pažemėjimą mažiausiu atstumu - pustoniu. Diezas žymimas #. Bemolis - b.  Aukštinant garsą pustoniu prieš natą rašome diezą, žeminant  – bemolį. 
Juodus klavišus mes visuomet galime užrašyti keliais būdais. Pvz. SOL diezas ir LA bemolis yra ta pati nata.

Kiekvieną baltą klavišą galime aukštinti ir žeminti. pvz. SOL natą supa du juodi klavišai. Jei norėsime natose užrašyti:

 • dešinėje esančio juodo klavišo garsą, sol natą turėsime paaukštinti - DIEZAS.
 • kairėje esančio juodo klavišo garsą, sol natą turėsime pažeminti - BEMOLIS.

Diezas ir bemolis, natą paaukština ar pažemina mažiausiu muzikos intervalu – pustoniu. Klaviatūroje mažiausi atstumai tarp šalia esančių klavišų taip pat yra pustoniai.

Tačiau atkreipkime dėmesį, jog ne tarp visų baltų klavišų įsiterpę juodi klavišai.

Tarp MI ir FA arba tarp SI ir DO juodų klavišų nėra. Jei natose užrašysiu MI diezą, kokia nata tai bus? Ką spausti klaviatūroje?

 

Jei prie MI natos parašytume diezą – MI diezas taptų FA nata, nes ši paaukštėtų pustoniu, mažiausiu atstumu tarp klavišų. Taip pat SI diezas taptų DO nata ir atvirkščiai. Jei FA natą žemintume, ji pavirstų  MI nata, kaip ir DO bemolis = SI.


Plačiau apie alteracijas kalbėsime dar daug kartų kitose pamokose, nes ši tema yra labai plati.
Kaip rašyti ir skaityti natas bus kur kas aiškiau, kuomet sužinosite kas yra muzikos raktas.

Pasitikrink žinias:
Kas yra penklinė?
Kaip atrodo penklinė?
Kur ir kaip rašomos natos?
Kaip rašomi koteliai?
Kiek diatoninių garsų galime užrašyti penklinėje, be pridėtinių linijų?
Kaip užrašyti juodų klavišų garsus penklinėje?

Pamoką paruošė Karolina Ramonė

Comments

There are no comments yet.

Add comment