Muzikos raktai

Muzikos raktas - tai yra sutartinis ženklas, padedantis atskirti penklinėje parašytų natų aukštį. Muzikos raktai leidžia užrašyti muziką patiems įvairiausiems instrumentams. Pagrindiniai raktai: smuiko - aukšto diapazono instrumentams, boso - žemo diapazono, alto - vidutinio diapazono. Skirtingus raktus naudojame norėdami sumažinti pridėtinių linijų kiekį. 

 

Kas yra pridėtinės linijos?

Pridėtinių linijų pagalba mes galime užrašyti tas natas, kurios netelpa penklinėje. Penklinė, kurioje mes rašome natas, sudaryta iš penkių linijų ir joje mes galime užrašyti tik 11 diatoninų natų (balti klavišai pianino klaviatūroje). Tačiau daugumos instrumentų diapazonas yra platesnis. Aukštesniems ar žemesniems garsams užrašyti pasitelkiame pridėtines linijas:

Kai kurių instrumentų diapazonas yra ypač platus, pvz., pianinas gali turėti net 88 klavišus! Taigi, norint užrašyti kraštines pianino natas smuiko rakte, mums tektų prirašyti labai daug pridėtinių linijų. Kaip tai atrodytų?

Toks natų rašymo būdas nepatogus, o skaityti tokias natas, skambinant instrumentu, yra be galo sudėtinga. Tokiu atveju mūsų reakcija turėtų būti nepaprastai greita, turėtume išmokti labai greitai atskirti ir suskaičiuoti linijas bei įsiminti visas natas, kurias žymi pridėtinės linijos. Tai yra sudėtinga ir absurdiška. Kadangi pianinu skambiname dažniausiai dvejomis rankomis, kiekvienai rankai muzikos garsai rašomi atskirose eilutėse ir skirtinguose muzikos raktuose: 

dešinė ranka - smuiko rakte,

kairė ranka - boso rakte. 

Nors boso raktas skirtas žemiausiems garsams žymėti, o smuiko raktas - aukščiausiems, pianino kraštines natas vis tiek rašysime pridėtinėse linijose, nes tarp jų yra ypač didelis atstumas. Visgi žemosioms natoms užrašyti naudosime kur kas mažiau linijų.

 

Yra dar vienas būdas kaip galėtume išvengti pridėtinių linijų: po nata ar virš jos prirašant ženklą, žymintį natos kelimą viena ar keliomis oktavomis aukštyn ar žemyn:

  • 8-etas žymi vienos oktavos atstumą,
  • 15 - dviejų oktavų,
  • 22 - trijų oktavų.

Paveiksliuke apačioje matote kaip ta pati nata užrašyta keturiais būdais. (DO - aukščiausia pianino nata, LA - žemiausia)

Išvada: žemesniems ar aukštesniems garsams už penklinėje esančius garsus užrašyti mes naudojame pridėtines linijas arba oktavos ženklinimus. Jei pridėtinių linijų pasitaiko labai daug - galbūt reikėtų pakeisti muzikos raktą?

 

Muzikos raktai rašomi kiekvienos penklinės pradžioje. Taip pat raktas gali atsirasti viduryje eilutės, norint staiga pereiti iš vieno registro į kitą.

Šiais laikais egzistuoja pagrindiniai trys muzikos raktai – boso, alto ir smuiko raktai. Kiekvienas raktas penklinėje pažymi vieną iš penkių linijų, kuri reiškia konkretų garso aukštį:

  • Boso raktas pažymi mažosios oktavos Fa natą,
  • Alto raktas – pirmosios oktavos Do,
  • Smuiko raktas pirmos oktavos Sol natą. 

Išsamiau apie raktus skaitykite:

 

Pasitikrinkite žinias:
Kas yra muzikos raktas?
Kokie pagrindiniai muzikos raktai?
Kokias natas penklinėje žymi skirtingi muzikos raktai?
Kaip žymimos natos, aukštesnės ar žemesnės už penklinėje esančias natas?

Pamoką paruošė Karolina Ramonė

Comments

There are no comments yet.

Add comment