Oktavos

Kas yra oktava?

Oktava - tai intervalas, kurio apimtis yra aštuoni diatoniai garsai, pvz. nuo vieno DO klavišo iki kito mes galime suskaičiuoti tik 8 baltus klavišus imtinai ir ne daugiau. Ne veltui pavadinimas „octava“ iš lotynų kalbos reiškia aštuntoji. Chromatinių garsų - juodų ir baltų klavišų - iš viso yra 13, skaičiuojant imtinai. 

Nors spaudžiant žemą DO garsą ir aukštą DO garsą mes girdime skirtingus aukščius, vis tiek šias natas vadiname tuo pačiu pavadinimu - DO. Kaip nesusipainioti tarp garsų ir jų pavadinimų išsidėsčiusių per visą klaviatūrą?

Klaviatūrą iš viso sudaro 7 pilnos oktavos ir 2 nepilnos oktavos žemame ir aukštame registruose. Šias oktavas mes skaičiuojame nuo kiekvieno DO garso aukštyn ir kiekviena oktava turi atskirą pavadinimą.

Nuo vidurinio DO garso aukštyn oktavos vadinamos kelintiniais skaitvardžiais:

  • Oktava esanti per patį vidurį vadinama pirma oktava;
  • Aukščiau už ją, pradedant kita DO nata, bus antra;
  • Dar aukštesnė - trečia;
  • Aukštesnė už trečią - ketvirta;
  • Aukščiausia - penkta.

O kaip vadinamos oktavos esančios žemiau?

  • Oktava esanti žemiau už pirmą oktavą (Į kairę pusę) vadinasi mažoji;
  • Dar žemesnė – didžioji;
  • Žemesnė už didžiają – kontroktava;
  • Žemiausioji subkontroktava.

Nors pianinas talpina subkontroktavoje tik 3 natas, pasaulyje yra stulbinančių instrumentų, kurie geba išgauti dar žemesnės natas! Taip pat penktoji oktava, kuri pianino klaviatūroje talpina vos vieną garsą, nebūtinai yra aukščiausia. Egzistuoja instrumentų gebančių išgauti aukštesnius garsus. 

Nuo garso aukščio priklauso ir jo įvardinimas. Norint įvardinti garsą, esantį pirmoje, antroje, trečioje, ketvirtoje ar aukštesnėje oktavoje, šalia garso pavadinimo prirašomas skaičiukas, o pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis. 

Garsai mažoje oktavoje taip pat rašomi mažąja raide, tačiau be jokio skaičiaus. Žemesnėse oktavose garsai rašomi didžiosiomis raidėmis, o skaičiukai prirašomi šalia pavadinimo apačioje. 

Įdomu!

 

Kalbant apie oktavas reikėtų paminėti dažnius. Kiekvienas garsas yra matuojamas dažniais – hercais. Ką tai reiškia? Kiekvienas garsas, kurį mūsų ausys girdi – yra bangos formos. Gitaros stygos būtų aiškiausias pavyzdys, norint pavaizduoti garso bangas. Paspaudę ant paveiksliuko išvysite vaizdo įrašą, kuriame matyti gitaros stygų virpesiai. Video įraše aiškiai matysite kaip knaibomos stygos iš tiesių, lygių linijų pavirsta į bangas.

Taip atsitinka su visais egzistuojančiais garsais – garsai sklinda oru įvairiomis bangų formomis. Deja, mūsų akys šių bangų išvysti negali, tačiau jas galime girdėti ausimis.


Kiekvienas pianino klavišas skamba skirtinguose aukščiuose. Pianino arba fortepijono korpuso viduje kiekvienas klavišas sujungtas su atskirais plaktukais, kurie, klavišą paspaudus, muša per stygą, o ši pradeda vibruoti.

Stygų ilgiai skiriasi: žemiausi garsai turi ilgiausias stygas, o aukščiausi – trumpiausias. Nuo stygos ilgumo ir storio priklauso garso aukštis. Pvz. per patį vidurį esančio LA garso dažnis yra 440Hz. 

Tai reiškia, jog styga vibruoja tiek kartų per vieną sekundę. Jei paspausime LA garsą viena oktava aukščiau šį judės dvigubai greičiau - 880Hz. LA nata oktava žemiau turės dvigubai mažiau hercų – 220Hz. Taigi kiekvienos aukštesnės oktavos dažnis bus dvigubai didesnis už žemesnę, o kiekvienos žemesnės oktavos dažnis bus dvigubai mažesnis.

Pasitikrink žinias:
Kas yra oktava?
Kiek diatoninių garsų telpa vienoje oktavoje?
Kiek pianino klaviatūroje (88 klavišai) yra oktavų?
Kaip vadinamos oktavos?
Kaip žymimi garsai skirtingose oktavose?

Pamoką paruošė Karolina Ramonė

Comments

There are no comments yet.

Add comment