Kaip atrodo alto raktas?

Alto raktas susideda iš trijų linijų: dviejų tiesių ir vienos kreivos, kurias piešiame vertikaliai per visą penklinės aukštį. Tiesių linijų storis skiriasi: pirma storesnė, antra plonesnė. Trečiasis brūkšnys keisčiausias. Jis tarsi primena riestus du ragus ar atrodo kaip sujungtos dvi „c“ raidės. Ši kreiva linija pagrindinė, nes ji išskirią vieną eilutę. Šios kreivės viduryje ir bus pažymėta DO nata.

Ką žymi alto raktas?

Alto raktas tai C raktas, kuris žymi pirmos oktavos DO natą. Ši DO nata visuomet bus toje eilutėje, ar tame tarpe, kurią išskiria ta trečioji kreiva linija.

Kuomet muzikos raštas buvo kuriamas, muzikos raktai taip pat keitėsi. Visi raktai galėjo slankioti po penklinę ir išskirti skirtingas eilutes. Laikui bėgant raktai įgijo dabartines reikšmes, nors ir šių dienų partitūrose galime išvysti alto raktus, išskiriančius skirtingas penklinės eilutes. Visgi laikui bėgant išliko tik dviejų tipų alto raktai: alto ir tenoro. Alto raktas išskiria trečią eilutę. Tenoro raktas - ketvirtą eilutę. 

Kam skirtas alto raktas?

Alto raktas skirtas instrumentams, kurie dažniausiai groja vidurines partijas. Dažniausiai alto rakte groja altai bei altiniai trombonai. Altas panašus į smuiką, tačiau yra didesnis ir skamba sodriau. Šiuo instrumentu muzikantai gali griežti žemiau už smuiką, bet aukščiau už violončelę. Altinis trombonas yra mažiausias iš trombonų šeimos, o jo diapazonas yra aukščiausias.  Muzika altiniam trombonui taip pat parašyta alto rakte. Alto raktas yra patogus rašant muziką šiems instrumentais, nes jis atitinka „darbinį“ registrą. Tačiau neretai natose galime išvysti kaip vidury kūrinio alto rakto ženklas pasikeičia į boso arba smuiko raktą. Boso ar smuiko raktai papildomai prirašomi, siekiant išvengti pridėtinių linijų.

Kaip atpažinti kitas natas penklinėje su alto raktu?

 

Pamokoje apie penklinę sužinojome, jog natos rašomos eilutėse ir tarp eilučių. Jei rašysite natas aukštyn nepraleisdami nei vienos eilutės ar tarpo – jūs rašysite laipsnišką gamą aukštyn. Taigi, žinant kur yra DO nata penklinėje, galite laisvai atsiskaičiuoti natų aukštį.

Alto raktas:

Tenoro raktas.

Pratimai:
Kokios tai natos? Įvardykite kiekvieno pratimo natų pavadinimus. Išrašykite juos savo natų sąsiuvinyje. Savo atsakymus sulyginkite su teisingais atsakymais. Atsakymus rasite paspaudę ant paveiksliukų.   

Pamoką paruošė Karolina Ramonė

Comments

There are no comments yet.

Add comment