MuMok Vizija:

MuMok drąsių, kūrybiškų, jaunų profesionalių muzikantų komanda dalinasi savo sukauptomis žiniomis bei patirtimi. MuMok žinių sklaida vyksta keliais būdais: internetinis portalas bei individualios pamokos.

Internetinis portalas skirtas populiarinti muzikos meną, dalintis muzikos istorija, vaizdo, muzikos įrašais.

Individualios muzikos pamokos skirtos pažinti muzikos meną išsamiau, lavinti įgūdžius, kūrybiškumą, dalyvauti koncertinėje veikloje.

MuMok mokyklos trys pagrindiniai kriterijai:

Entuziazmas - Sąmoningumas - Kūrybiškumas.

Entuziazmas nukreipia mus judėti vis tolyn, kuomet sąmoningumas mums leidžia pasirinkti teisingą kelią. Žinojimas kodėl ir kokių tikslų siekiame, supratimas, jog pažinimo kelias gali būti įvairus ir priklauso nuo mūsų pačių pastangų  - tai labai svarbūs momentai mokymosi procese. Šalia Entuziazmo ir Sąmoningumo, trečias labai ryškus punktas - Kūrybiškumas. Žaismė muzikoje, dailėje, kituose menuose ar kitose srityse, gyvenime, kasdienybėje - yra pats ryškiausias variklis, vedantis mus link tobulėjimo ir atradimų. Būdami žaismingi mes atrandame daugybę naujų galimybių: Kaip vieną kūrinį galėtume atlikti visai kitaip? Kaip iš kelių natų galime sukurti daugybę skirtingų kūrinių? Kaip išreikšti viena jausmą/mintį keliais būdais? Kaip surasti originalumą? Kuo skiriasi mano požiūris nuo kitų? ...

MuMok svarbu, jog mokinys atvirai diskutuotų, keltų klausimus bei ieškotų atsakymų, dalintųsi savo pastebėjimais ir patirtimi. Tuo tarpu mokytojo funkcija - nukreipti mokinį tinkama linkme, suteikti žinių, padėti analizuoti, suprasti, palaikyti morališkai.