Boso raktas

Kaip atrodo boso raktas?

Boso raktas panašus į apsuktą C raidę ir turi tris taškiukus. Boso raktą pradėsime rašyti nuo pirmojo taškiuko ketvirtoje penklinės eilutėje. Vėliau neatitraukiant rankos nuo pirmojo taškiuko, per visas penklinės eilutes, piešime „C“ apsuktą raidę. Ir už „C“ nugarėlės padėsime du likusius taškus, supančius ketvirtą penklinės eilutę.

 

Ką žymi Boso raktas?

Boso raktas tai F raktas, kuris žymi Fa natą, esančią mažojoje oktavoje. Todėl nata, užrašyta ketvirtoje eilutėje visuomet bus mažosios oktavos FA nata.

Kam skirtas boso raktas?

Boso raktas skirtas žemiems instrumentams pvz.elektrinei bosinei gitarai, violončelei, tūbai, kontrabosui, fagotui, kotrafagotui, trombonui, baritoniniam ragui ir visiems kitiems žemiesiems instrumentams. Taip pat boso raktuose rašomos partijos žemiesiems vokaliniams balsams – bosams, baritonams.

Kaip atpažinti kitas natas penklinėje su boso raktu?

Pamokoje apie penklinę sužinojome, jog natos rašomos eilutėse ir tarp eilučių. Jei rašysite natas aukštyn nepraleisdami nei vienos eilutės ar tarpo – jūs rašysite laipsnišką gamą aukštyn. Taigi, žinant kur yra FA nata penklinėje, galite laisvai atsiskaičiuoti natų aukštį. Paveikslėlyje matote užrašytą DO gamą, mažojoje oktavoje.

Pratimai:
Kokios tai natos? Įvardykite kiekvieno pratimo natų pavadinimus. Išrašykite juos savo natų sąsiuvinyje. Savo atsakymus sulyginkite su teisingais atsakymais. Atsakymus rasite paspaudę ant paveiksliukų.   

Pamoką paruošė Karolina Ramonė

Comments

There are no comments yet.

Add comment