Karolina Ramonė - chorvedė, koncertmeisterė, dainininkė, pedagogė. Mėgėja srityse - iliustratorė - dailininkė, aktorė, atlikėja, kompozitorė.  

Muzika mano gyvenime atsirado nuo pat mažų dienų. Pirmaisiais pianino garsais susižavėjau svečiuodamasi pas kaimynus! Šie turėjo seną Rygą, o aš vis belsdavausi į duris, trokšdama paskambinti ir pasidžiaugti savo naujuoju atradimu - pianinu. Žinoma, tėvai pastebėjo mano susižavėjimą muzika ir palydėjo į muzikos mokslus.

Muzikos pradėjau mokytis man labai mielu instrumentu - melodika. Būnant šešerių man labai rūpėjo suprasti kas yra garsas, klavišai ir kaip žaisti muziką? Metus laiko eksperimentavau su melodika, o septynerių pradėjau dainuoti vaikų chore Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Su šiuo choru koncertavau pirmuosiuose koncertuose. Muzika mane vis labiau stebino ir žavėjo. 

Devynerių įstojau į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Buvau be galo laiminga sutikusi didelį būrį muzikantų draugų ir mokytojų. Jau tada žinojau, jog tai ypatinga vieta ir mane supa originalūs žmonės. Panirau į muziką, kaupiau žinias, patirtį. Su draugais muzikantai eksperimentavome, ieškojome, vieni kitiems padėjome, plėtėme savo meninį akiratį, kūrėme muziką, filmus, klipus. Besimokant muzikos, domėjausi ir kitais menais - pradėjau tapyti, piešti. Muzika ir dailė tapo artimiausia veikla.

Mokykloje mano specialybė buvo choro dirigavimas. Ši specialybė aprėpia daugybę sričių - skambinimas pianinu, dainavimas, kūrinių aranžuotė, analizė, muzikos istorijos, kalbos išmanymas, darbas su žmonėmis (komunikacija) ir kita. Nors choro dirigavimas yra sudėtingas mokslas man buvo didelė malonė šios specialybės mokytis pas Romualdą Gražinį. Šis mokytojas man padėjo  suprasti muziką. 

Jau tuomet žinojau, kad mano mokytojas vadovauja vienam geriausių Lietuvos chorų "Aidija". Pamenu, kaip svajojau dainuoti šiame chore. Vakarais, kai mokyklos koridoriai gausdavo Aidijos garsais, mes su klasiokais sėdėdavome tyliai už durų ir mėgaudavomės choristų dainavimu. Paskutiniais mokslo metais mano svajonės išsipildė ir aš pradėjau dainuoti šiame chore. Čia toliau augau, tobulėjau, daug koncertavau Lietuvoje ir užsienyje. 

Mokykloje skambinti fortepijonu mokiausi pas nuostabias mokytojas Astą Baniulienę bei Janiną Karalienę. Mokytoja Asta padėjo pažinti bei pamilti fortepijoną. Ši mokytoja inspiravo mane būti smalsiai ir skambinti fortepijonu kiekvieną mielą dieną. Mokytoja Janina išmokė įvairiausių techninių bei meninių subtilybių. Mokė pažinti ne tik instrumento galimybes, tačiau ir kūrinių istoriją, sukūrimo aplinkybes, klausyti kaip skambina kiti pianistai. Išmokė jausti ir suprasti muziką. Mokė matyti tai, kas slepiasi už natų. Fortepijoną aš visuomet mylėjau, labai daug grojau, koncertavau, piano-forte konkurse gavau laureato diplomą bei diplomą už geriausią pasirodymą savo amžiaus grupėje. 

Mokslus tęsiau Muzikos ir Teatro Akademijoje. Studijų metais nepraleisdavau progos pakoncertuoti skambinant fortepijonu, diriguojant chorui ar dainuojant solo. Burdavau draugų ansamblį pasirodymams įvairiuose renginiuose ("Tebūnie naktis", įvairios šventės). Akademijoje išsamiau susipažinau su muzika, pamilau XX, XXI a. muzikos stilius, pradedant nuo impresionizmo, ekspresionizmo ar jazzo iki šių dienų elektroninės muzikos, filmų, spektaklių muzikos. Visada buvau smalsi ir tebeieškau naujovių menuose.

Studijuojant akademijoje teikiau privačias dainavimo, solfedžio pamokas vaikams bei suaugusiems. Paskutiniais studijų metais įsidarbinau valstybiniame chore "Vilnius", kuriame susipažinau su profesionalių dainininkų koncertine veikla, režimu, aktualijomis. Su šiuo choru teko daug koncertuoti didžiausiose Lietuvos koncertų salėse, įvairiausiuose kultūros namuose bei gastroliuoti Lenkijoje. Teko dirbti su įvairiais kviestiniais dirigentais (M.Sirmais, K.Matsushita, V.Miškinis, V.Augustinas ir kitais) bei Lietuvos ansambliais ir orkestrais. Pažinau platų repertuarą nuo klasikinės muzikos iki pop žanro. 

Intensyviai pradėjau domėtis kinu, teatru, pradėjau lankyti teatro trupę, kurios vadovė Sonata Visockaitė. Su trupe statėme spektaklius vaikams ir suaugusiems, dalyvavome teatro forumuose. Taip pat lankiau aktorystės kursus "Meno Alchemijoje" pas aktorių, režisierių Aleksandrą Špilevojų. Dalyvavau keletoje filmavimų. Intensyviai domėjausi ir tebesidomiu improvizacijos menu.

Baigus akademiją dirbau chormeistere, koncertmeistere Mokslų Akademijos chore. Grojau daugybėje koncertų su fortepijonu bei vargonais.

Taip pat dainavau įvairiuose projektuose kartu su EuropaChorAkademie žymiausiosis Vokietijos koncertų salėse. Teko dirbti su garsiausiais pasaulio dirigentais (J.Daus, G.Dudamel, S.Cambreling, Sir R.Norrington, ir kitais) bei orkestrais (Hamburgo simfoniniu orkestru, Simono Bolivaro simfoniniu orkestru, ir kitais). 

 

Noras kurti muzikos mokyklą atsirado palaipsniui. Laikui bėgant, dirbant su įvairiais žmonėmis, supratau, jog esu laiminga tuomet, kai mokiniai atranda, pasiekia rezultatų, kuomet šį pažinimo džiaugsmą galiu pamatyti spindinčiose mokinio akyse.