____________________________________________________________________

Karolina Ramonė - chorvedė, koncertmeisterė, dainininkė, atlikėja, pedagogė. Mėgėja srityse - iliustratorė - dailininkė, kompozitorė/aranžuotoja.

 

Ansamblinis dainavimas – tai sritis, kurioje jaučiuosi kaip Džonas Livingstonas žuvėdra, pakilęs virš debesų. Žmonių galimybės man kelia didelį susižavėjimą ir smalsumą, o kolektyvuose jos pasireiškia šimteriopai didesne energija. Laisvė, įsiklausymas, atsipalaidavimas, aktyvumas, reakcija, t.t. Tai dalykai, be kurių vokalinis ansamblis neegzistuotų. Šiuose užsiėmimuose ansamblinį dainavimą priartinsiu prie teatro. Pažinsime technikas, kurių dėka improvizuosime, kursime atmosferas, istorijas garsais, pajusime garso ir kūno judesio santykį, ruošime etiudus bei pasirodymus.


Užsiėmimai vyks du kartus savaitėje – trečiadieniais, penktadieniais 19 val. - 21 val.
Amžiaus grupė - 16 - 21 m. 
Užsiėmimų kaina mėnesiui - 100 Eur
Registruokitės užsiėmimams paštu: ramone.karolina@gmail.com

____________________________________________________________________

Menai mano gyvenime atsirado nuo pat mažų dienų, o pirmoji publika buvo mano šeimyna. Jie kantriai stebėdavo mano pirmąsias menines saviraiškas. Matydami akivaizdų meninį potraukį tėvai palydėjo mane į muzikos mokslus.

Muzikos pradėjau mokytis man labai mielu instrumentu - melodika. Metus laiko eksperimentavau su šiuo instrumentu, o septynerių pradėjau dainuoti vaikų chore Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Su šiuo choru koncertavau pirmuosiuose koncertuose. Muzika mane vis labiau stebino ir žavėjo.

Devynerių įstojau į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Buvau be galo laiminga sutikusi didelį būrį muzikantų draugų ir mokytojų. Jau tada žinojau, jog tai ypatinga vieta ir mane supa originalūs žmonės. Panirau į muziką, kaupiau žinias, patirtį. Su draugais muzikantais eksperimentavome, ieškojome, vieni kitiems padėjome, plėtėme savo meninį akiratį, kūrėme muziką, filmus, klipus. Besimokant muzikos, domėjausi ir kitais menais - pradėjau tapyti, piešti. Muzika ir dailė tapo artimiausia veikla.

Mokykloje mano specialybė buvo choro dirigavimas. Ši specialybė aprėpia daugybę sričių - skambinimas pianinu, dainavimas, kūrinių aranžuotė, analizė, muzikos istorijos, kalbos išmanymas, darbas su žmonėmis (komunikacija) ir kita. Man buvo didelė malonė šios specialybės mokytis pas Romualdą Gražinį. Šis mokytojas man padėjo suprasti muziką. Jau tuomet žinojau, kad jis vadovauja vienam geriausių Lietuvos chorų "Aidija". Svajojau dainuoti šiame chore, o paskutiniais mokslo metais mano svajonės išsipildė ir aš pradėjau jame dainuoti. Aidijoj toliau augau, tobulėjau, daug koncertavau Lietuvoje ir užsienyje.

Mokykloje skambinti fortepijonu mokiausi pas nuostabias mokytojas Astą Baniulienę bei Janiną Karalienę. Mokytoja Asta padėjo pažinti bei pamilti fortepijoną. Ši mokytoja inspiravo mane būti smalsiai ir skambinti fortepijonu kiekvieną mielą dieną. Mokytoja Janina išmokė įvairiausių techninių bei meninių subtilybių. Mokė pažinti ne tik instrumento galimybes, tačiau ir kūrinių istoriją, sukūrimo aplinkybes, klausyti kaip skambina kiti pianistai. Išmokė jausti ir suprasti muziką. Mokė matyti tai, kas slepiasi už natų. Fortepijoną aš visuomet mylėjau, labai daug grojau, koncertavau, piano-forte konkurse gavau laureato diplomą bei diplomą už geriausią pasirodymą savo amžiaus grupėje.

Mokslus tęsiau Muzikos ir Teatro Akademijoje. Studijų metais nepraleisdavau progos pakoncertuoti skambinant fortepijonu, diriguojant chorui ar dainuojant solo. Burdavau draugų ansamblį pasirodymams įvairiuose renginiuose ("Tebūnie naktis", įvairios šventės). Akademijoje išsamiau susipažinau su muzika, pamilau XX, XXI a. muzikos stilius, pradedant nuo impresionizmo, ekspresionizmo ar jazzo iki šių dienų elektroninės muzikos, filmų, spektaklių muzikos. Visada buvau smalsi ir tebeieškau naujovių menuose.

Studijuojant akademijoje teikiau privačias dainavimo, solfedžio pamokas vaikams bei suaugusiems. Paskutiniais studijų metais įsidarbinau valstybiniame chore "Vilnius", kuriame susipažinau su profesionalių dainininkų koncertine veikla, režimu, aktualijomis. Su šiuo choru teko daug koncertuoti didžiausiose Lietuvos koncertų salėse, įvairiausiuose kultūros namuose bei gastroliuoti Lenkijoje. Teko dirbti su įvairiais kviestiniais dirigentais (M.Sirmais, K.Matsushita, V.Miškinis, V.Augustinas ir kitais) bei Lietuvos ansambliais ir orkestrais. Pažinau platų repertuarą nuo klasikinės muzikos iki pop žanro.

Intensyviai pradėjau domėtis kinu, teatru, pradėjau lankyti teatro trupę, kurios vadovė Sonata Visockaitė. Su trupe statėme spektaklius vaikams ir suaugusiems, dalyvavome teatro forumuose. Taip pat lankiau aktorystės kursus "Meno Alchemijoje" pas aktorių, režisierių Aleksandrą Špilevojų. Dalyvavau keletoje filmavimų. Intensyviai domėjausi ir tebesidomiu improvizacijos menu.

Baigus akademiją dirbau chormeistere, koncertmeistere Mokslų Akademijos chore. Grojau daugybėje koncertų su fortepijonu bei vargonais.

Taip pat dainavau įvairiuose projektuose kartu su EuropaChorAkademie žymiausiose Vokietijos koncertų salėse. Teko dirbti su garsiausiais pasaulio dirigentais (J.Daus, G.Dudamel, S.Cambreling, Sir R.Norrington, ir kitais) bei orkestrais (Hamburgo simfoniniu orkestru, Simono Bolivaro simfoniniu orkestru, ir kitais).
Šiuo metu aktyviai dalyvauju tiek pedagoginėje, tiek meninėje veikloje:
MuMok vardu vedu privačias muzikos pamokas įvairaus amžiaus mokinėms/iams, kuriu edukacinį virtualų turinį ir vadovauju visai MuMok veiklai;

chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“ vaikus mokinu chorinio dainavimo, solfedžio bei muzikos istorijos disciplinų;
dainuoju vokaliniame moterų ansamblyje „Melos“;

kartu su Pauliumi Ramonu subūrę tandemą You Me and the Night, kuriame muzikinį meninį turinį, bendradarbiaujame su kitais kolektyvais, įgyvendiname įvairių kolektyvų virtualius chorinius pasirodymus.

Mano nuomone, muzikinei saviraiškai nėra amžiaus limito. Svarbu vidinė laisvė, motyvacija, žingeidumas ir atidus klausymas. Linkiu kiekvienam norinčiam muzikuoti drąsiai žengt muzikos pažinimo link.